KVKK Etkinlik Katılımcısı Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni, www.karakoygulluoglu.com adresinde satışa sunulacak biletli etkinlik katılımcılarına sunulmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır . Karaköy Güllüoğlu’na ait  kişisel verilerin korunmasına ilişkin Politikaları  www.karakoygulluoglu.com adresinde yer almaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda, KVKK’nın 5. Maddesinin ikinci fıkrasının c) bendinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve özel nitelikli kişisel verileriniz açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

İşleme, KVKK’ nın 3. Maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır.

Görsel ve işitsel kayıtlar

Fotoğraf, Ses ve Görüntü Kaydı

Etkinlik katılım raporlama ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi, Etkinlik katılımı raporlama, Etkinlik tanıtım ve yaygınlaştırma, Etkinlik videosunu yayınlama

İletişim Verisi

Çalıştığı Kurum, E-Posta Adresi, Telefon Numarası, Yaşadıkları Şehir

Etkinlik katılımı raporlama ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kimlik Verisi

Ad-Soyad, İmza, T.C. Kimlik No

Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Etkinlik katılımı raporlama, Etkinlik katılımı raporlama ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ

Karaköy Güllüoğlu olarak, kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. Kişisel verileriniz, KVKK’nın 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenecek ancak aşağıdaki hallerde ve belirtilen 3. Kişilere aktarılmaktadır.

Aktarım Sebebi

Aktarılan Veri

Çalışmalar yürütmek / Etkinlik davetiye gönderimi

İletişim verisi (E-Posta Adresi)

Hibe veren kurum kuralları, sözleşme gereği

Görsel ve işitsel kayıtlar (Fotoğraf)

Çalışmaları yürütmek / Katılım analizi yapabilmek

Özlük verisi (Önceki etkinliklere katılım bilgisi, Öneriler), Sağlık Bilgileri (Engellilik durumu)

Çalışmaları yürütmek

Kimlik Verisi (Ad-Soyad), Özlük verisi (Temsil edilen/çalışılan kurum)

Çalışmaları yürütmek ve duyurmak, Katılım analizi yapabilmek

Görsel ve işitsel kayıtlar (Fotoğraf)

Çalışmaları yürütmek ve duyurmak,

Görsel ve işitsel kayıtlar (Ses ve Görüntü Kaydı)

Bilet alımı

İletişim Verisi (Çalıştığı Kurum, E-Posta Adresi, Telefon Numarası), Kimlik Verisi (Ad-Soyad, T.C. Kimlik No)

 

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI ve HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ

6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile Karaköy Güllüoğlu’na aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili,

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 6698 sayılı Kanun’un 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurular:

İlgili kişi sıfatıyla www.karakoygulluoglu.com adresinde yer alan mail adresimize iletilebilecektir.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır, ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Çerez Politikası

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerez (cookie) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için buraya tıklayın.