Üyelik ve Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. Taraflar

Bir tarafta SATICI sıfatı ile Kemankeş Kara Mustafa Mah. Mumhane Caddesi No : 63 Karaköy /İstanbul adresinde mukim www.karakoygulluoglu.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten GÜLLÜOGLU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ile diğer tarafta ÜYE sıfatı ile www.karakoygulluoglu.com alan adından yayın yapan Aktüel Ofis’e ait olan e-ticaret sitesine üye olarak ya da olmayarak alışveriş yapan kişiler bulunmakta olup taraflar arasında üyelik için satış sözleşmesi akdedilmiştir.

2. Sözleşmenin Konusu

İş bu sözleşmenin konusu, SATICIYA ait www.karakoygulluoglu.com web sitesinden elektronik ortamda ÜYELİK işlemlerinin yapılması ve site kullanım koşulları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. www.karakoygulluoglu.com internet sitesinin kullanım koşullarını  GÜLLÜOGLU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  her zaman tek taraflı olarak belirleme hakkına sahiptir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, www.karakoygulluoglu.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Karaköy Güllüoğlu’nun bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Site üyeliği kişiseldir. Üye, Karaköy Güllüoğlu tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Karaköy Güllüoğlu’na karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Karaköy Güllüoğlu’nun söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye www.karakoygulluoglu.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, www.karakoygulluoglu.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. www.karakoygulluoglu.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Karaköy Güllüoğlu’yla hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Karaköy Güllüoğlu’nun üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. Karaköy Güllüoğlu, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.karakoygulluoglu.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Karaköy Güllüoğlu’ndan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, aşağıda sayılmış olan hallerle birlikte diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir. Web sitesi üzerinden herhangi bir kişi adına veri tabanı veya rehber yaratmak kontrol etmek , güncellemek veya değiştirmek maksadıyla kullanımı ; web sitesinin bozmak veya değiştirmek amacıyla ters mühendislik kullanılması ; yorum bölümünde konusu suç teşkil edecek İnternet sitesindeki kurallara, yürürlükteki mevzuata veya uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, reklam ve/veya pazarlama içerikli, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına aykırı, fikri ve sınai haklara aykırı, haksız rekabet yaratan ve/veya benzer herhangi bir içeriğin paylaşımda bulunulması.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Karaköy Güllüoğlu’nu bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Karaköy Güllüoğlu’nun üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. Karaköy Güllüoğlu’nun her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Karaköy Güllüoğlu’nun hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. www.karakoygulluolgu.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Karaköy Güllüoğlu’nun mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. Karaköy Güllüoğlu’nun tarafından www.karakoygulluoglu.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12. Karaköy Güllüoğlu’nun üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya ilgili kurumlara tebliğ edilen yasal işlemlere uymak üyenin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.13. Karaköy Güllüoğlu web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Karaköy Güllüoğlu web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.14. Karaköy Güllüoğlu sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya Karaköy Güllüoğlu web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.15. Karaköy Güllüoğlu üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.16. ÜYE 18 yaşından büyük olduğunu beyan eder. Üye olmak isteyen kullanıcıların 18 yaşını doldurmuş olması şartı aranacaktır.

3.17. Taraflar, Karaköy Güllüoğlu’na ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287′ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.18. Karaköy Güllüoğlu iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Karaköy Güllüoğlu tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Karaköy Güllüoğlu üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

 MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – KONU:

İşbu sözleşmenin konusu, www.karakoygulluoglu.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Kemankeş Kara Mustafa Mah. Mumhane Cad. No:63 Karaköy-İstanbul adresinde mukim Güllüoğlu Gıda San. ve Tic A.Ş. (Bundan böyle Karaköy Güllüoğlu olarak anılacaktır). tarafından satışı yapılan, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

MADDE 2 – SATICI BİLGİLERİ:

Ünvanı : Güllüoğlu Gıda San. ve Tic A.Ş.

Adresi : Kemankeş kara mustafa mah. Mumhane cad. no:63 Karaköy Beyoğlu / İstanbul / Türkiye

Telefon : 0 850 308 45 45

Email : [email protected]

MADDE 3 – ALICI BİLGİLERİ:

Adı/Soyadı/Ünvanı :

Adresi :

Telefon :

Faks :

Email :

MADDE 4 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ:

Karaköy Güllüoğlu tarafından satışa konu edilen malın nitelikleri aşağıdaki gibidir:

Ürün :

Cins :

Miktarı :

Satış Fiyatı(KDVsiz) :

Kargo Ücreti :

Ödeme Şekli :

Teslimat Adresi :

Teslim Edilecek Kişi :

Fatura Adresi :

MADDE 5 - GENEL HÜKÜMLER:

5.1 – ALICI, Madde 4’te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2 - Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI 'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

5.3 - Sözleşme konusu ürün, ALICI 'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

5.4 – SATICI, sözleşme konusu ürünün teslimi hususunda garanti vermemektedir. SATICI, ürünün belirtilen niteliklere haiz olarak kargoya verilmesinden sorumlu olup, ürünün teslimi ile ilgili sorumluluk kargo firmasına aittir. SATICI’ya atfedilemeyek bir kusur nedeniyle ürün bedelinin iadesi ve/veya misli ile değişiklik gibi hakkların SATICI’ya yönlendirilmesi mümkün değildir.

5.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının ALICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının SATICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI 'ya ödememesi halinde, SATICI söz konusu bedelin tahsili için yasal yollara başvurma hakkı mevcuttur.

5.7- SATICI, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI 'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

5.8- Yurtdışı alışverişlerde, alıcı ülkesi otoritesi tarafından düzenlenen vergiler ve harçlar alıcının sorumluluğundadır.

5.9- İşbu sözleşme, ALICI tarafından online olarak imzalanıp/kabul edilip, SATICI’ya ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.

MADDE 6 - CAYMA HAKKI ve İADE :

Türk Ticaret Kanunu geregince gıda maddeleri, içecekler veya diger günlük tüketim maddeleri için cayma hakkı bulunmamaktadır. Kusurlu ürün nedeniyle iade hakkının kullanılması ise ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır. Ürünlerimiz Türk Gıda Kodeksi ve Türk Standartlari Enstitüsü standartlarina uygun sekilde üretilmektedir. Standartlara uygun olmayan ürünlerde ve ambalaji bozuk ürünlerde (kargoda ambalaji yırtılmış, açılmış veya ambalajı dağılmış) öncelikle ürün görselini çekerek [email protected] adresine iletilmesi gerekmektedir. Bu tür ambalaji hasarli ürünlerde kargo firmasindan teslim almadan hasar tesbit tutanağı düzenleyerek bir kopyasını ürün ile birlikte kargo firmasina iade ederek SATICI’ya geri gönderilmelidir. İade sartlarına uygun durumlarda iadenin SATICI tarafından onaylanmasının ardından tüm ürünlerin kargo masrafları ALICI’ya iade edilecektir.

MADDE 8 - YETKİLİ MAHKEME:

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI 'nın veya SATICI 'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda … işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI:

KURUM ADI :

ADRES :

TEL :

FAKS :

İMZA :

ALICI:

AD/SOYAD :

ADRES :

TEL :

FAKS :

İMZA :

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR